MW solar

Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek


Dag overzicht September 2020 MW-solar

202009.png

Verwacht 14.7936 kWh


DatumOpbrengst [kWh] Opbrengst [kWh/kWp] Verwacht [%]
01.09.202015,802,86106,8
02.09.202019,703,57133,2
03.09.20207,031,2747,5
04.09.202021,243,85143,6
05.09.202022,164,01149,8
06.09.202013,992,5394,6
07.09.202024,104,37162,9
08.09.20203,120,5721,1
09.09.202015,892,88107,4
10.09.202028,235,11190,8
11.09.202022,734,12153,6
12.09.202016,272,95110,0
13.09.202027,795,03187,9
14.09.202026,554,81179,5
15.09.202025,454,61172,0
16.09.202025,764,67174,1
17.09.202028,445,15192,2
18.09.202027,394,96185,1
19.09.202025,404,60171,7
20.09.202027,454,97185,6
21.09.202027,344,95184,8
22.09.202026,404,78178,5
Som 478,2386,64146,9


Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek


Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL