MW solar

Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek


Dag overzicht Oktober 2021 MW-solar

202110.png

Verwacht 11.04 kWh


DatumOpbrengst [kWh] Opbrengst [kWh/kWp] Verwacht [%]
01.10.20216,621,2060,0
02.10.20215,951,0853,9
03.10.20213,160,5728,6
04.10.202121,563,91195,3
05.10.20217,501,3667,9
06.10.20213,620,6632,8
07.10.202115,632,83141,6
08.10.202125,944,70235,0
09.10.202125,964,70235,1
10.10.202116,703,03151,3
11.10.202112,332,23111,7
12.10.20216,751,2261,1
13.10.202111,932,16108,1
14.10.20218,681,5778,6
15.10.202110,581,9295,8
16.10.202118,543,36167,9
17.10.20219,281,6884,1
18.10.202113,052,36118,2
19.10.20210,000,000,0
20.10.20212,590,4723,5
21.10.20218,661,5778,4
22.10.202111,182,03101,3
23.10.202116,292,95147,6
24.10.202125,874,69234,3
25.10.20216,841,2462,0
26.10.202110,541,9195,5
27.10.202116,763,04151,8
28.10.202124,104,37218,3
29.10.202113,812,50125,1
30.10.20211,240,2211,2
31.10.20214,910,8944,5
Som 366,5766,41107,1


Homepage - Meteo BE - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek


Bewerkt door Marc W. Versie 1.5NL